Månadens ord

Senaste nytt på nak.org

Malmö församling
Adress:
Betlehemskyrkan
Södervärnsgatan 7
214 27 Malmö

Telefon: +46-70-2567674

Information: Kontaktperson: Dieter Krause, se församlingens e-postadress. Gudstjänster varje 2:a och 4:e söndag i månaden kl. 11.00.