Månadens ord

 • Communication breakdown
  Holy Scripture relates that Jesus healed many blind, deaf, and mute people. This is something He...

Senaste nytt på nak.org

Vår kyrkas historia PDF Skriv ut Skicka sidan

Under 1800-talet började fler och fler teologer och troende kristna uppleva att samtidens kristna kyrkor saknade många av gåvorna och det liv som den Helige anden erbjöd. Runt år 1830 uppstod därför en uppväckelsevåg i England och Skottland. Dessa grupper bad och profeterade om en ny utgjutelse av den Heliga anden.

 

Historia

Genom åren utvecklades dessa grupper till en "apostolisk" rörelse, som senare kom att kallas den Katolska apostoliska kyrkan. Det som utmärkte kyrkan var att den sedan 1832 leddes av apostlar som hade kallats till ämbetet genom profeter, och att kyrkan framhöll den Heliga andens aktivitet som fokus i kyrkolivet. Den Katolska apostoliska kyrkan sökte att ena hela kristendomen unden den andliga ledningen av dessa nyligen kallade apostlarna. Därtill adresserade apostlarna ett "vittnesmål" över deras tro till de övriga samtida spirituella ledarna. Dessvärre togs deras budskap inte emot av många. Som ett resultat av detta blev den Katolska apostoliska församlingen tvungen att utveckla en egen kyrklig organisation med egna ämbeten och liturgi på grund av dess ekumeniska strävan.

 

1863 hände den s k "Hamburg-schismen" som bestod i meningskiljaktigheter i olika tolkningar av den Heliga Skriften och kallelsen av apostlarna. Detta ledde till vad som skulle kallas den "Allmänna Kristna apostoliska missionen". Denna schism blev startskottet till den Nyapostoliska kyrkan.

Införandet av en Stamapostel

Stamapostelämbetet - en ensam, huvudledare över alla församlingar - insattes under Pingsten 1897. Sedan dess har följande personer burit Stamapostelämbetet i den Nyapostoliska kyrkan:

 • Friedrich Krebs (1897 - 1905)
 • Hermann Niehaus (1905 - 1930)
 • Johann Gottfried Bischoff (1930 - 1960)
 • Walter Schmidt (1960 - 1975)
 • Ernst Streckeisen (1975 - 1978)
 • Hans Urwyler (1978 - 1988)
 • Richard Fehr (1988 - 2005)
 • Wilhelm Leber (2005 - 2013)
 • Jean-Luc Schneider (sedan 2013)

År 1917 introducerade Stamapostel Hermann Niehaus en reform angående Nattvarden: Tidigare hade den Heliga Nattvarden bestått av separat bröd och vin, men sedan dess består Nattvarden i den Nyapostoliska kyrkan av ett oblat med tre droppar vin i.

Global tillväxt

Stamapostel Walter Schmidt fick fart på kyrkans globala tillväxt. Från att den Nyapostoliska Kyrkan tidigare agerat tillbakadraget och hållit en låg profil under lång tid genomgick den genom de Schweiziska Stamapostlarna Ernst Streckeisen, Hans Urwyler och Richard Fehr en förändringsprocess för att öppna upp kyrkan avsevärt för världen och med målet att låta den ta en aktiv roll i vardagen och en integrerad del av samhället.

Kyrkans kraftiga tillväxt runt om i världen och integrationen av ett antal olika kulturer och traditioner till en gemensam, uniform trosdoktrin är utmärkande utmaningar som kyrkan står inför i det tredje milleniumet. Men det centrala i den Nyapostoliska kyrkans tron är och förblir den nära förestående återkomsten av Guds son, Jesus Kristus.