Månadens ord

  • Communication breakdown
    Holy Scripture relates that Jesus healed many blind, deaf, and mute people. This is something He...

Senaste nytt på nak.org

Gudstjänsten PDF Skriv ut Skicka sidan

För de nyapostoliska kristna har gudstjänsterna en speciell innebörd. Som en del av det kristna livet erbjuder varje gudstjänst ett tillfälle för gemenskap med Gud och med trossyskonen. Gudstjänstbesökaren får uppleva den frid och det lugn som behövs för att kunna ta del av Guds ord. Här upplever den troende den heliga friden och får del av Guds nåd och kärlek genom syndernas förlåtelse.

 

En Nyapostolisk gudstjänst börjar alltid med en bön. Ämbetsbröder som tjänar vid Guds altare förlitar sig inte på förberedda predikningar; det finns inga manuskript och inget läses utantill inför församlingen. Som förberedelse inför en gudstjänst finns vägledande texter i form av samlingen "Vägledande tankar" som publiceras av kyrkans administration och som innehåller det textord ur bibeln som ska läsas upp inför respektive gudstjänst tillsammans med några vägledande texter. De tjänande ämbetsbröderna förlitar sig därefter fullständigt på Herrens vägledning till de rätta orden för predikan genom den Heliga Anden. I bibeln kan man läsa att Herren Jesus sade till sina lärljungar "Var inte oroliga över vad ni skall säga: Den Heliga anden skall lägga orden i er mun den stund ni behöver det.". De Nyapostoliska prästerna tror än idag på dessa gamla Heliga ord.

Gudstjänster är en dialog

En gudstjänst ger ny själslig styrka, glädje och förklarar Guds barns framtid: Evig frälsning och evig trygghet och gemenskap med Gud. Gudtjänsterna är en dialog; Gud, vår Fader, talar med oss och vi med Honom. Denna intima gemenskap erbjuder tröst och hopp, särskilt de dagar där saker och ting inte riktigt går som man önskar. Dessutom får man självkännedom genom de heliga orden som talas från altaret och man inser sitt eget handlande och ens behov av frälsning. När man är medveten om detta behov kan man fira den Heliga Nattvarden i tro på Herren.

Ett nådeerbjudande

En gudstjänst kan också ses som ett erbjudande av Guds nåd. De Nyapostoliska kristna firar den Heliga Nattvarden i varje gudstjänst. De erkänner sina synder inför Gud och är därigenom öppna för att ta emot förlåtelsen i Jesu Kristi namn. Samtidigt ger den troende förlåtelse även för sin nästa och öppnar sina sinnen för de gudomliga tillgångarna och välsignelserna.

Våra gudstjänster är öppna för alla som är intresserade. Var och en kan själv komma och se hur frid och stillsamhet erbjuds i denna tid vi lever i.