Månadens ord

  • Conflict studies
    Many people lack inner peace. They have no peace in their hearts. Everyone has likely had such a...

Senaste nytt på nak.org

Om den Nyapostoliska kyrkan PDF Skriv ut Skicka sidan

Om ossDen Nyapostoliska kyrna är en internationell kristen kyrka. Fundamentet i kyrkans lära är den Heliga Skriften, Bibeln. Kyrkan avknoppades från den Katolska Apostoliska Kyrkan 1863 och leds av apostlar, precis som de första kristna församlingarna.

Den Nyapostoliska kyrkan bekänner sig till tre sakrament: Det heliga vattendopet, den heliga beseglingen och den heliga nattvarden. Vattendopet är den första och grundläggande handlingen som visar på den treenige Gudens nåd över den som tror på honom. Genom den heliga beseglingen fylls den döpte troende med Helig Ande. Detta genomförs genom böner och handpåläggning av en apostel. Genom den heliga nattvarden får människan del av Jesu Kristi kropp och blod.

 

Väntan på Jesu Kristi återkomst till jorden och att hans barn då blir upptagna med honom till himlen är en central del i den Nyapostoliska kyrkans lära. Andra viktiga delar är missionsarbetet och kärleken till den nästa.

 

Den Nyapostoliska kyrkan överlåter ansvaret över medlemmarnas handlingar till medlemmarna själva. Varje själ är ansvarig inför Gud för sina gärningar. Jesu Kristi evangelium och de tio budorden ger en klar orientering för den troende själen.

 

Den Nyapostoliska kyrkan är politiskt neutral och oberoende. Den finansieras genom frivilliga donationer och offergåvor från dess medlemmar.

 

Följande karaktäriserar den Nyapostoliska kyrkan

  1. Den Nyapostoliska kyrkan leds av Jesus Kristus genom levande apostlar. Kyrkans doktrin baseras på den Heliga Skriften.
  2. Apostelämbetet är det ämbete som är auktoriserat av Jesus Kristus att förmedla frälsningen.
  3. Apostlarna är nödvändiga för att förbereda Hans kyrka för Hans utlovade återkomst.
  4. Den Nyapostoliska kyrkan erkänner tre sakrament: Det Heliga vattendopet, den Heliga beseglingen och den Heliga nattvarden.
  5. Utdelningen av den Heliga beseglingen och den Heliga nattvarden med syndernas förlåtelse är bunden till apostelämbetet.
  6. Nyapostoliska kristna har tagit emot den Heliga Anden genom den Heliga beseglingen.
  7. Jesus Kristus, för vilken den Heliga Skriften vittnar om, är central i en Nyapostolisk kristens liv. Han är aktiv i Hans kyrka idag och Han kommer att återkomma. Trosmålet för en Nyapostolisk kristen är att förenas med Jesus Kristus då han återkommer för att hämta hem de sina.

Nära elva miljoner kristna världen över bekänner sig till den Nyapostoliska kyrkans lära.

Senast uppdaterad 2014-04-03 19:48