Månadens ord

  • Communication breakdown
    Holy Scripture relates that Jesus healed many blind, deaf, and mute people. This is something He...

Senaste nytt på nak.org

De tre sakramenten - tre heliga handlingar PDF Skriv ut Skicka sidan

Det Heliga vattendopet

det Heliga Dopet

Det Heliga vattendopet är den första och fundamentala handling av nåd från vår Treenige Gud gentemot en människa som tror på Kristus. Sakramentet innebär även förlåtelsen av arvssynden. Genom detta tar den döpte ett steg närmare Kristus och upplever ett nära förhållande till Gud. Den döpte kallas därmed Kristen och tas därigenom upp i gemenskapen bland de troende och de som erkänner tron på Gud.

 

Det Heliga vattendopet är ett första steg mot en förnyelse genom den Heliga anden.  Genom denna handling öppnar Gud människans väg mot frälsning genom Jesus Kristus.

 

Ett kristet dop som genomförts i en annan kyrka än den Nyapostoliska kyrkan anses giltigt inför Gud om den genomförts i den treenige Guds namn. 

 

I den Nyapostoliska kyrkan ges det Heliga vattendopet även till barn; i dessa fall erkänner föräldrarna tron på Kristus. Detta baseras på insikten om att barnen inte ska uteslutas ur Guds nådehandlingar då även de är i behov av Guds nåd.

 

Den Heliga nattvarden

den Heliga Nattvarden

Den Heliga nattvarden är en glädjefull och nåderik ceremoni. Den påminner oss om Guds sons offerdöd på korset, Han som tillät sig själv att bli korsfäst för  mänsklighetens synder trots Hans syndfrihet. Den Heliga nattvarden bevarar själens eviga liv och ger kraft att bevaras i livsgemenskapen med Frälsaren Jesus Kristus (Joh 6: 51-58). Jesu "kropp och blod" representeras idag genom ett oblad med tre vindroppar i. Genom att i tro deltaga i nattvarden tar människan del av Jesu kropp och erhåller ny styrka att övervinna allt som kan stå ivägen för själens eviga frälsning. (se Upp 12: 11).

 

 

Den Heliga beseglingen

 

Den Heliga beseglingens sakrament innebär utgjutelsen av den Heliga Anden. Genom denna handling fylls människan av Guds Heliga Ande som en stryrka från Gud. Den ingjuts genom böner och handpåläggning av en apostel på en själ som döpts med det Heliga vattendopet.

 

Det Heliga vattendopet tillsammans med den Heliga beseglingen bildar återfödseln genom vatten och ande; Genom detta ingår man i Guds barnaskara, ett Guds barn. Genom detta tillstånd har människan rätt till den framtida saligheten. Båda handlingarna tillåter en överföring till Kristus. Den troende införlivas i Kristi kropp; Han eller hon är härmed medlem i Guds verk.

Genom den Heliga beseglingen blir den troendes namn inskrivet i Lammets livsbok. Han tar emot Lammets sigill på sin panna och är berättigad att tillhöra Kristi brud och förstling i Kristi framtida kungadöme.

I den Nyapostoliska kyrkan utförs den Heliga beseglingen även på barn förutsatt att föräldrarna erkänner sin tro på Jesus Kristus och apostlarna.