Månadens ord

  • Communication breakdown
    Holy Scripture relates that Jesus healed many blind, deaf, and mute people. This is something He...

Senaste nytt på nak.org

Själavård PDF Skriv ut Skicka sidan

Alla medlemmar i den Nyapostoliska kyrkan är berättigade till individuell prästlig omsorg. Det innebär en personlig dialog med kyrkans präst om bekymmer i både tros och det naturliga livet, men också hjälp i speciella situationer i livet.

Sjuka och de äldre besöks regelbundet av kyrkans präster på sjukhus eller i deras hem.

Speciella uppgifter

För att ombesörja de olika behoven som finns hos församlingarna finns ett antal uppgifter. Se till barnens behov genom söndagsskolor och religionsundervisning, ungdomarnas genom ungdomskvällar, speciella Gudstjänster och ungdomsaktiviteter och även de äldre genom aktiviteter för dem är viktiga beståndsdelar i kyrkolivet. Genom detta vårdas gemenskapen och banden mellan medlemmarna stärks.Kyrko Musik

Församlingarnas körer träffas regelbunden för sångövning, liksom olika orkestrar och instrumental grupper - när det är möjligt. Musiken främjas i den nyapostoliska kyrkan.

Kyrkans ämbetsmän är lekmän

Som i den tidiga kristna kyrkan har ämbetsbärarna ingen teologisk utbildning. Utöver familjer, yrkesliv och andra åtaganden i samhället utför de deras ämbetsuppdrag helt ideellt. En av deras främsta uppgifter är att ge tröst och styrka åt de själar som anförtrotts dem.

Välgörenhet

Välgörenhet och arbete inom samhället är något som växer sig allt starkare. Detta inkluderar donationer av mat, mediciner och kläder. I fattiga länder och regioner får barnhem, skolor, sjukhus och kliniker speciell finansiell hjälp.