Månadens ord

  • Communication breakdown
    Holy Scripture relates that Jesus healed many blind, deaf, and mute people. This is something He...

Senaste nytt på nak.org

Kyrkoaktiviteter PDF Skriv ut Skicka sidan

Nyapostoliska kyrkan finansierar sig själv. Kyrkan tar inte ut någon kyrkoskatt av sina medlemmar. Ingen kontroll finns över eventuella donationer(offer) av medlemmar.  Ett offerbelopp som medlemmar kan ha som referens är det tionde av inkomsten, som det är indikerat i Bibeln.    

Arbeta i en ersättnings fri organisation

Prästerliga och organisatoriska tjänster i församlingarna utövas utan ekonomisk ersättning. Alla handlingar som utövas av kyrkan  t.ex. dop, bröllops ceremoni eller begravningar utövas utan ekonomisk ersättning.

Användning av resurser

Kyrkans strävan är att klara alla angelägenheter med så lite administration som möjligt. Den största delen av inkomsterna används för att kunna bygga och underhålla kyrkobyggnader, och är därför direkt till fördel för de individuella församlingarna. En stor del av kyrkans budget används även för missions arbeten. Förutom detta skänker även den nyapostoliska kyrkan humanitär hjälp och hjälp när nödsituationer uppstår.

Inkomster och utgifter som kyrkan har kontrolleras av oberoende auktoriserade revisorer.

Nyapostoliska kyrkan är politiskt neutral

Nyapostoliska kyrkan håller sig neutral gentemot politiska åsikter. Kyrkan förväntar sig att dess medlemmar uppfyller lagar och medborgliga förpliktelser som landet kräver. Kyrkan anser det viktigt med öppen förtroendefull relation med regeringar, auktoriteter och allmänheten. Nyapostoliska kristna är fria att engagera sig i det allmänna livet. 

Evangelium och prästerliga arbetet har högsta prioritet

Kyrkans fokus ligger i Gudstjänster och prästerlig omsorg av dess medlemmar. Därtill är den Nyapostoliska kyrkan engagerad i välgörenhets aktiviteter inom dess begränsade kapacitet. Om individuell hjälp behövs brådskande ges det också i enlighet.