Välkommen!

Den Nyapostoliska kyrkan omfattar omkring 59 000 församlingar i mer än 170 länder på alla världens kontinenter.

Den nyapostoliska kyrkan har församlingar runt om i Sverige. I orterna Stockholm och Göteborg har vi egna kyrkor medan det på övriga orter hålls gudstjänster i lokala samlingsplatser.

På denna webbplats kan du lära dig mer om vår kyrka och vår tro och få information om vart vi finns närmast dig.

Varmt välkommen att besöka våra gudstjänster!

RSS Månadens ord

  • Amtshandlungen auf Führungsebene 25 september, 2023
    Die Gebietskirche USA hat eine neue Leitung: Vergangenen Sonntag, 24. September, hat John Schnabel die Verantwortung für den Bezirksapostelbereich übernommen. Der bisherige Bezirksapostel Leonard Kolb trat in den Ruhestand.